logo
  • February 10, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางสำหรับม้า

แผ่นยางสำหรับม้า

รายละเอียด แผ่นยางสำหรับม้า

พร้อมจัดส่ง แผ่นยางกันสั่นสะเทือน ด้วยการผลิตจากวัตถุดิบ ที่ได้จากการนำยางพารา ซึ่งเป็นยางที่ได้จากธรรมชาติ จากน้ำยางที่ได้จาก ต้นยาง พารา ทำให้ได้เนื้อยาง ที่มีคุณสมบัติกับการใช้งานด้าน แรงดึง ทนต่อแรงกระแทรก แรงฉีกขาด และยางยังต้องกลับเข้ามา คืนรูปได้ดี หากถูกดึง กดทับ แรงกระแทรก แผ่นยางกันสั่นสะเทือน จะมีความเด่นในด้านนี้ที่ยางด้านอื่นๆ อาจมีไม่มากพอ แต่ยางตัวนี้  ไม่เหมาะสมหากใช้ในเรื่องอาหาร หรือน้ำมัน เพราะอาจทำให้ยางเสื่อมสภาพได้ไว ทำให้ยางแตก หรือ กรอบ ที่ทำให้ชำรุดต่อการใช้ในงาน

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

การใช้งาน แผ่นยางสำหรับม้า: แผ่นยางสำหรับม้าสำหรับโรงงาน / แผ่นยางสำหรับม้ารองเครื่องจักร / แผ่นยางสำหรับม้ากันรอย / แผ่นยางสำหรับม้าสี่เหลี่ยม / แผ่นยางสำหรับม้าทนน้ำ / แผ่นยางสำหรับม้าทนน้ำ / แผ่นยางสำหรับม้าทนน้ำมัน / แผ่นยางสำหรับม้าทนความร้อน / แผ่นยางสำหรับม้า/ แผ่นยางสำหรับม้าทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางสำหรับม้าทนการสภาพแวดล้อม

วัตถุดิบ แผ่นยางสำหรับม้า: แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางสำหรับม้า อุตสาหกรรม

แผ่นยางสำหรับม้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางสำหรับม้าอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางสำหรับม้าอุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางสำหรับม้าอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางสำหรับม้าอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางสำหรับม้าอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางสำหรับม้าอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางสำหรับม้าอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางสำหรับม้าอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางสำหรับม้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยางสำหรับม้า: แผ่นยางสำหรับม้า1 mm. / แผ่นยางสำหรับม้า2 mm. / แผ่นยางสำหรับม้า3 mm. / แผ่นยางสำหรับม้า4 mm. / แผ่นยางสำหรับม้า5 mm. / แผ่นยางสำหรับม้า6 mm. / แผ่นยางสำหรับม้า8 mm. / แผ่นยางสำหรับม้า10 mm. / แผ่นยางสำหรับม้า12 mm. / แผ่นยางสำหรับม้า15 mm. / แผ่นยางสำหรับม้า20 mm. / แผ่นยางสำหรับม้า25 mm.