logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร

แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร

รายละเอียด แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร

น้ำดื่ม น้ำอัดลมต่างๆ ในโรงงานต้องการใช้ แผ่นยางกันน้ำ ที่มีคุณสมบัติแผ่นยางเกรดพิเศษ เฉพาะในเรื่องของงานในเรื่องความต้องการ ยางที่สามารถ สัมผัสอาหารได้ มีความเป็น silicone food grade นั่นคือสามารถทนความร้อน ความเย็น ไอน้ำร้อน ห้องแช่ ของแข็ง และสิ่งที่สำหรับใช้เพื่อการ อุปโภค และบริโภค เพื่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของผู้นำไปใช้งานรับประทาน หรือไปเป็นส่วนประกอบในการทำน้ำหวาน น้ำช่ง เพื่อการค้าในตลาด สำหรับบรรจุใส่ขวด ใส่กระป๋องเพื่อความสะดวกสบายในความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสดชื่นดับกระหายจาก กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ในการเสริมสุขภาพ

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร: แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร อุตสาหกรรม

แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารอุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร: แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารสำหรับโรงงาน / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารรองเครื่องจักร / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารกันรอย / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารสี่เหลี่ยม / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารทนน้ำ / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารทนน้ำ / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารทนน้ำมัน / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารทนความร้อน / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร/ แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหารทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร: แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร1 mm. / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร2 mm. / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร3 mm. / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร4 mm. / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร5 mm. / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร6 mm. / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร8 mm. / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร10 mm. / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร12 mm. / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร15 mm. / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร20 mm. / แผ่นยางทนความเย็น สัมผัสอาหาร25 mm.