logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม

แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียด แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่มีคุณสมบัติ ที่ตอบรับงานด้านการทำงานที่สัมผัสกับน้ำ ไอน้ำ สารเคมี มีแต่แผ่นยางกันน้ำเท่านั่นที่ตอบการใช้ได้ดีโดยแผ่นยางกันน้ำ จะต้องมีคุณสมบัติจากแผ่นยาง NBR ที่มีโมเลกุลพันธะ คู่ไม่กระจายตัวออกทำให้ เกิดการ แพร่ หมุนเวียนวนของสารเคมีในตัว ไปตกลงสู่ สิ่งที่ตัวยางสัมผัส ทำให้เกิดการละลายเหนี่ยว หนึบ จากการทำงาน การขัดถู เสียดสี แรงกดทับ จากการรอง ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพรั้วซึม ทำให้น้ำมัน ไอน้ำ สารเคมี ตัวทำละลาย ซึมผ่านออกไปสู่ด่านนอกจนส่งผลให้การทำงานเกิดความเสียหาย หรือไปสัมผัสโดนกับระบบไฟฟ้า ระบวงจรของอุตสาหกรรมทำระบบการทำงานเกิดการผิดปกติ จนส่งผลให้เกิดความเสียหาย

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม: แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม: แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมทางการวิจัย / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมห้องทดลอง / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมห้องแลป / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมซับเสียง / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมฟองน้ำ / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมสัมผัสอาหาร / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมFood Grade / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมFDA Approved / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมFood Grade Approved / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมสายพานการผลิต / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรมรองกระจก

ขนาด แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม: แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม1 mm. / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม2 mm. / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม3 mm. / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม4 mm. / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม5 mm. / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม6 mm. / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม8 mm. / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม10 mm. / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม12 mm. / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม15 mm. / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม20 mm. / แผ่นยางทนความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม25 mm.