logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางทนความเย็น

แผ่นยางทนความเย็น

รายละเอียด แผ่นยางทนความเย็น

จำหน่าย แผ่นยางกันน้ำ โดยมีคุณภาพความปลอดภัยสูง ที่ทนระดับไอน้ำ ความร้อนของน้ำได้สูง พร้อมทั้งยังสามารถทนต่อกรดด่างของสารเคมีในรูปแบบต่างๆที่ท่านต้องการใช้ ในเรื่องของความเย็นในน้ำ และความร้อนจากน้ำ ที่ต้องการแผ่นยาง จมลงในน้ำ หรือใช้งานร่วมกับน้ำ ยิ่งแผ่นยางที่ต้องใช้งานร่วมกับน้ำ ยิ่งต้องมีเกรด ที่ตรงตามความต้องการให้ดี อย่างเหมาะสม เพราะหากใช้ยางที่ไม่ตรงอาจทำให้ แผ่นยาง เสื่อมสลาย รั้วขาด ยืดตกหล่น ฉีกขาด รั้วซึม ที่อาจทำให้การใช้ระบบในเรื่องของงานสายนั่นๆเกิดการทำงานที่ผิดพลาด ผิดแปลกไปจากเดิม ส่งผลให้ เกิดปัญหาในระบบของเครื่องจักร หรือระบบน้ำ อีกทั้งยังทำให้เกิดสารเคมีที่อาจจะตกลงสู่น้ำ จากการกระจายตัวของสารเคมีในยาง

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางทนความเย็น: แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางทนความเย็น อุตสาหกรรม

แผ่นยางทนความเย็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางทนความเย็นอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางทนความเย็นอุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางทนความเย็นอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางทนความเย็นอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางทนความเย็นอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางทนความเย็นอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางทนความเย็นอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางทนความเย็นอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางทนความเย็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางทนความเย็น: แผ่นยางทนความเย็นสำหรับโรงงาน / แผ่นยางทนความเย็นรองเครื่องจักร / แผ่นยางทนความเย็นกันรอย / แผ่นยางทนความเย็นสี่เหลี่ยม / แผ่นยางทนความเย็นทนน้ำ / แผ่นยางทนความเย็นทนน้ำ / แผ่นยางทนความเย็นทนน้ำมัน / แผ่นยางทนความเย็นทนความร้อน / แผ่นยางทนความเย็น/ แผ่นยางทนความเย็นทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางทนความเย็นทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางทนความเย็น: แผ่นยางทนความเย็น1 mm. / แผ่นยางทนความเย็น2 mm. / แผ่นยางทนความเย็น3 mm. / แผ่นยางทนความเย็น4 mm. / แผ่นยางทนความเย็น5 mm. / แผ่นยางทนความเย็น6 mm. / แผ่นยางทนความเย็น8 mm. / แผ่นยางทนความเย็น10 mm. / แผ่นยางทนความเย็น12 mm. / แผ่นยางทนความเย็น15 mm. / แผ่นยางทนความเย็น20 mm. / แผ่นยางทนความเย็น25 mm.