logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก

แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก

รายละเอียด แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก

ทุกๆครั้งที่ท่านประสบปัญหา ในการมองหางานดีๆ หรือสิ่งที่เหมาะสมในการใช้งาน มีความต้องการที่จะหาสิ่งที่ช่วยลด เบาบางถึงปัญหาที่พบ เพื่อช่วยเพิ่ม ความสอดคล้องในระบบของการทำงานที่ท่านต้องการใช้งาน ที่อยากจะนำ แผ่นยาง ยาง มาใช้งานในระบบของการทำงานที่ท่านต้องการใช้งานในอุตสาหกรรม หรือโรงงาน ร่วมถึงกิจกรรม บางอย่าง ที่ต้องการแผ่นยางปูพื้นสัตว์ แผ่นยางฟู๊ดเกรด แผ่นยางทนแรงดัน แผ่นยางทนการฉีกขาด แผ่นยางทดการขัดถู ที่ต้องเลือกใช้ไม่เพียงถึงชื่อเรียกทางการตลาด แต่เราต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบในการทำงานแม่นยำ กับการทำงาน ซึ่งแผ่นยางจะมีคุณสมบัติในตัว ตั้งแต่ การสัมผัสอาหารได้ จาก ฟู๊ดเกรด หรือการทนต่อน้ำหนัก เป็น NR ที่สามารถแปรรูปเข้ารูปให้เหมาะสม

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก: แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก อุตสาหกรรม

แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกอุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก: แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกสำหรับโรงงาน / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกรองเครื่องจักร / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกกันรอย / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกสี่เหลี่ยม / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกทนน้ำ / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกทนน้ำ / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกทนน้ำมัน / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกทนความร้อน / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก/ แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทกทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก: แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก1 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก2 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก3 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก4 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก5 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก6 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก8 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก10 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก12 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก15 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก20 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค กันกระแทก25 mm.