logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางปูพื้นคอกโค

แผ่นยางปูพื้นคอกโค

รายละเอียด แผ่นยางปูพื้นคอกโค

การนำสิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่นสิ่งที่ไม่สามารถทนความร้อนได้ถึง ซึ่งอาจเกิดการละลายระเหย ทำให้เข้าไปสู่ระบบการหายใจของสิ่งมีชีวิต ซึ่งหากใช้แผ่นยางปูพื้นสัตว์ ที่จำเป็นต้องเลือกให้ถูกเป็นไปตามที่ต้องปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิต ระบบการทำงานการหายใจ และสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจ คือการเลือก ผลการสรุปของการใช้งาน ในเรื่องหรือ รูปแบบการทำงานในการใช้งานแบบใด หาก จำเป็นที่จะต้องมีโดน สัมผัสอาหาร ก็อาจจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้แผ่นยางสำหรับปูสำหรับสัตว์ ในแบบฟู๊ดเกรด เพราะเป็นแม๊กที่มีเนื้อยางเป็น silicone นั่นคือสามารถทำงานใช้งานกับระบบการทำงาน โดนตัวโดนน้ำอาหาร สิ่งของได้หมด แต่หากใช้เพียงเพื่อการรองก็เลือกเป็นสิ่ง

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางปูพื้นคอกโค: แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางปูพื้นคอกโค อุตสาหกรรม

แผ่นยางปูพื้นคอกโคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางปูพื้นคอกโคอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางปูพื้นคอกโคอุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางปูพื้นคอกโคอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางปูพื้นคอกโคอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางปูพื้นคอกโคอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นคอกโคอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางปูพื้นคอกโคอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางปูพื้นคอกโคอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นคอกโคอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางปูพื้นคอกโค: แผ่นยางปูพื้นคอกโคสำหรับโรงงาน / แผ่นยางปูพื้นคอกโครองเครื่องจักร / แผ่นยางปูพื้นคอกโคกันรอย / แผ่นยางปูพื้นคอกโคสี่เหลี่ยม / แผ่นยางปูพื้นคอกโคทนน้ำ / แผ่นยางปูพื้นคอกโคทนน้ำ / แผ่นยางปูพื้นคอกโคทนน้ำมัน / แผ่นยางปูพื้นคอกโคทนความร้อน / แผ่นยางปูพื้นคอกโค/ แผ่นยางปูพื้นคอกโคทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางปูพื้นคอกโคทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางปูพื้นคอกโค: แผ่นยางปูพื้นคอกโค1 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค2 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค3 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค4 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค5 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค6 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค8 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค10 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค12 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค15 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค20 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกโค25 mm.