logo
  • April 13, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี

แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี

รายละเอียด แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี

ขอแค่ท่านยังเลือกเรา อยู่ตรงนี้ ในปัจจุบัน เราก็มีความประทับใจ จากความจริงใจที่เรามอบให้และได้รับกับมามากล้น ในการเลือกให้เราเป็นส่วนหนึ่ง ที่ผลิต ยาง แผ่นยางมอบให้ท่านนำไปค้า หรือนำไปใช้งาน กับชิ้นงาน หรือจำพวกเครื่องจักร เพราะแผ่นยางที่สามารถจะทนทานต่อการใช้งานด้านนี้ ไม่ใช้ว่าแผ่นยางอะไรก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เจอในระบบ การทำงาน เช่นน้ำมัน ควรจะเลือก แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำเท่านั่น จึงจะเหมาะสมกับการทำงานที่ต้องการความทนทานที่ได้จาก แผ่นแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำ

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี   อุตสาหกรรม

แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  : แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  สำหรับโรงงาน / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  รองเครื่องจักร / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  กันรอย / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  สี่เหลี่ยม / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  ทนน้ำ / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  ทนน้ำ / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  ทนน้ำมัน / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  ทนความร้อน / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  : แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  1 mm. / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  2 mm. / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  3 mm. / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  4 mm. / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  5 mm. / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  6 mm. / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  8 mm. / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  10 mm. / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  12 mm. / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  15 mm. / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  20 mm. / แผ่นยาง เอ็นบีอาร์ ทนแรงเสียดสี  25 mm.