logo
  • April 13, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยาง EPDM กันน้ำ

แผ่นยาง EPDM กันน้ำ

รายละเอียด แผ่นยาง EPDM กันน้ำ

สำหรับท่านอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากหากการค้าล่าช้า หรือเกิดการเสียหาย จึงควรเลือก แผ่นยางให้ดี ตรงลักษณะ คุณสมบัติ คุณภาพของการใช้งานที่ต้องเป็นไปตาม การใช้งาน เช่น แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำที่ควรใช้ในเรื่องการทนต่อน้ำมัน นั่นเอง เพราะเนื้อยางมีความพิเศษในตัว ซึ่งเป็นยางมีขั้ว โมเลกุลที่ทำให้รองรับ สารเคมีจำพวกน้ำมัน และแน่นอนว่ายางตัวนี้ ที่มีชื่อว่า NBR ยังสามารถทำให้เป็นฉนวนได้ ซึ่งก็คือ ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และกระแสไฟฟ้าจะไม่ส่งผลไปถึงน้ำมัน หากมี ยาง แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำเป็นตัวกั้นกลาง

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยาง EPDM กันน้ำ   อุตสาหกรรม

แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  : แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  สำหรับโรงงาน / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  รองเครื่องจักร / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  กันรอย / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  สี่เหลี่ยม / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  ทนน้ำ / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  ทนน้ำ / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  ทนน้ำมัน / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  ทนความร้อน / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  : แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  1 mm. / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  2 mm. / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  3 mm. / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  4 mm. / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  5 mm. / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  6 mm. / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  8 mm. / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  10 mm. / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  12 mm. / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  15 mm. / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  20 mm. / แผ่นยาง EPDM กันน้ำ  25 mm.