logo
  • April 13, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยาง EPDM กันลื่น

แผ่นยาง EPDM กันลื่น

รายละเอียด แผ่นยาง EPDM กันลื่น

ท่านอาจเพิ่งจะรู้ ว่ายาง แผ่นยางแต่ละชนิด มีชื่อเรียกในทางการค้า เฉพาะเพื่อให้ท่านใช้งานได้ตรงตาม คุณสมบัติของยาง แผ่นยาง มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น แผ่นยาง silicone จะเหมาะสมกับงานด้านที่ต้องการ แผ่นยาง สัมผัสอาหาร หรือชิ้นงานที่โดนอาหาร แต่หากเกี่ยวกับด้านสารเคมี น้ำมัน ก๊าซก็จะเป็นที่จะต้องเลือก แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำที่มีความทนน้ำมันสูง และยังทนสารเคมี ได้ดี มีความยืดหยุ่นทนต่อ แสงแดด ความร้อน ไอน้ำที่มีความร้อน หรือ กรดด่าง จึงสามารถนำไปใช้งานที่ทนน้ำมันและกระแสไฟฟ้า ในการห่อหุ้มายไฟ ซึ่งหากโดนน้ำมันอาจเกิดเพลิงไหม้ได้นั่นเอง

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยาง EPDM กันลื่น  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยาง EPDM กันลื่น   อุตสาหกรรม

แผ่นยาง EPDM กันลื่น  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยาง EPDM กันลื่น  : แผ่นยาง EPDM กันลื่น  ทางการวิจัย / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  ห้องทดลอง / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  ห้องแลป / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  ซับเสียง / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  ฟองน้ำ / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  สัมผัสอาหาร / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  Food Grade / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  FDA Approved / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  Food Grade Approved / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  สายพานการผลิต / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  รองกระจก

ขนาด แผ่นยาง EPDM กันลื่น  : แผ่นยาง EPDM กันลื่น  1 mm. / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  2 mm. / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  3 mm. / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  4 mm. / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  5 mm. / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  6 mm. / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  8 mm. / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  10 mm. / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  12 mm. / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  15 mm. / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  20 mm. / แผ่นยาง EPDM กันลื่น  25 mm.