logo
  • April 13, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง

แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง

รายละเอียด แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง

ลูกค้าหลายๆ ท่านต่างให้ความสนใจ และเลือกทางเราในการติดต่อ เพื่อให้เราทำดำเนินการผลิต แผ่นยางลดแรงกระแทกและแผ่นยางแบบชนิดอื่นๆ เพราะความใส่ใจการผลิตตามคุณภาพลักษณะของเนื้อยางที่จะต้องทำให้ตรงตามจริง แบบแผ่นยางลดแรงกระแทกจะต้องไม่มีขั้ว เนื้อยางไม่มีความเป็นพันธะคู่ รูปแบบไม่มีความชัดเจน จึงทนต่อความร้อน สารเคมี เมื่อใช้งานจึงเสื่อมสภาพได้ยาก ทำให้อายุใช้งานได้ยาว

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง   อุตสาหกรรม

แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  : แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  ทนสารเคมี / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  น้ำมันจากพืช / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  ทนกรด / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  ทนด่าง / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  ทนสารละลาย / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  ทางการแพทย์ / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง   medical grade / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  รองชิ้นงาน / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  : แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  1 mm. / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  2 mm. / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  3 mm. / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  4 mm. / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  5 mm. / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  6 mm. / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  8 mm. / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  10 mm. / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  12 mm. / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  15 mm. / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  20 mm. / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  25 mm.