logo
  • April 13, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยาง EPDM

แผ่นยาง EPDM

รายละเอียด แผ่นยาง EPDM

กี่ปีที่เราได้ส่งยาง แผ่นยาง ให้ไปกับลูกค้า เราได้การตอบรับมา ถึงคุณภาพที่ดีจากการเลือกยาง แผ่นยางเรา นำไปใช้จนได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิต ทรงคุณภาพ ผลิตแผ่นยางออกมาได้ตรง ลักษณะเหมาะสมกับงาน นั่นก็เพราะเราเลือกการใช้งานได้ตรงตามจุดประสงค์ของการทำงานที่ผู้ซื้อ หาซื้อ ต้องการความเหมาะสมทนทานการทำงานได้จริง และแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำก็นับว่าตอบปัญหาในเรื่องนี้ได้เพียงตัวเดียวที่ทนต่อสภาพปัจจัยที่เราได้กล่าวมา ทำให้เกิดความพึ่งพอใจ เพราะหาก ต้องการยางสัมผัสอาหารเราก็ไม่ นิ่งเฉยที่จะให้เปลี่ยนยาง แนะนำยางที่ตรงที่ต้องได้แผ่นยาง silicone เท่านั่น

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยาง EPDM  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยาง EPDM   อุตสาหกรรม

แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยาง EPDM  : แผ่นยาง EPDM  สำหรับม้า / แผ่นยาง EPDM  คอกม้า / แผ่นยาง EPDM  คอกวัว / แผ่นยาง EPDM  คอกปศุสัตว์ / แผ่นยาง EPDM  คอกหมู / แผ่นยาง EPDM  คอกแพะ / แผ่นยาง EPDM  คอกแกะ / แผ่นยาง EPDM  คอกโค / แผ่นยาง EPDM  คอกโค /แผ่นยาง EPDM  ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นยาง EPDM  ทนการสึกหรอ / แผ่นยาง EPDM  ฉนวนทนความร้อน / แผ่นยาง EPDM  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นยาง EPDM  : แผ่นยาง EPDM  1 mm. / แผ่นยาง EPDM  2 mm. / แผ่นยาง EPDM  3 mm. / แผ่นยาง EPDM  4 mm. / แผ่นยาง EPDM  5 mm. / แผ่นยาง EPDM  6 mm. / แผ่นยาง EPDM  8 mm. / แผ่นยาง EPDM  10 mm. / แผ่นยาง EPDM  12 mm. / แผ่นยาง EPDM  15 mm. / แผ่นยาง EPDM  20 mm. / แผ่นยาง EPDM  25 mm.