logo
  • April 26, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ มันอบแห้ง

ซีลตู้อบ มันอบแห้ง

รายละเอียด ซีลตู้อบ มันอบแห้ง

ส่วนประกอบหรืออะไหล่ในเครื่องซักผ้าหรือที่เรียกว่า ซีลยาง นิยมใช้เป็นอะไหล่หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด เครื่องซักผ้าที่เป็นซีลยางแกนถังเครื่องเปิดฝาหน้า เพื่อป้องกันการทำงานเกิดการปัญหาน้ำซึมออกสู่ด้านนอกรวมทั้งคุ้มครองป้องกัน แรงกระแทกหรือ แรงปั่นรวมทั้งเสียดสี ที่เกิดขึ้นข้างใน

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ มันอบแห้ง  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ซีลตู้อบ มันอบแห้ง   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ซีลตู้อบ มันอบแห้ง  : ซีลยางทางการวิจัย / ซีลยางFDA / ซีลยางทนสารเคมี / ซีลยาง สตรีม / ซีลยาง steam / ซีลยางฟองน้ำ / ซีลยางตัน / ซีลยางกลม / ซีลยางครึ่งวงกลม / ซีลยางสี่เหลี่ยม / ซีลยางโปรไฟล์ / ซีลยางตู้อบ / ซีลห้องเซาว์น่า