logo
  • April 26, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ มัน

ซีลตู้อบ มัน

รายละเอียด ซีลตู้อบ มัน

ใต้ถังที่ไว้เพื่อใส่น้ำมันรถยนต์หรือใต้ถังน้ำมันเครื่องจักรกลต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆหรือเครื่องใช้ไม้สอยชนิดต่างๆนั้นนิยมที่จะเลือกใช้ ซีลยางชนิดที่เป็น nbr ประเก็นเนื่องจากว่าสามารถ ทนต่อน้ำมันแล้วก็สารเคมี ต่างๆได้เป็นอย่างดีเนื่องจาก การใช้ฟินอย่างนั้นจะต้องเลือกคุณส่งไปให้เหมาะสม จะทำให้ช่วยกันน้ำมันที่บางทีอาจทำให้ยางมีการรั่วซึมกัดเซาะบวมฉีกให้ขาด

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ มัน  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ มัน   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ซีลตู้อบ มัน  : ซีลยางทนโอโซน / ซีลยางกันล่ามไฟ / ซีลยางทนแสงแดด / ซีลยางทนแรงเสียดสี / ซีลยางทนแสงUV / ซีลยางทนOZone / ซีลยางทางการแพทย์ / ซีลยาง medical grade / ซีลยางห้องแลป / ซีลยางห้องทดลอง / ซีลยางอุตสาหกรรมเครื่องดี่ม / ซีลยางอุตสาหกรรมอาหาร / ซีล Steam Room