logo
  • May 4, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น

ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น

รายละเอียด ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น

ขายส่งสินค้าที่มีในคลังเก็บของรวมทั้งในสปาของทางเราทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอในการต่อว่าดตามงานที่เร่งรีบในการผ่าท่อยางเกรดต่างๆในการใช้งานตั้งแต่ท่อที่ทำจากยางเกรดธรรมชาติที่เป็นท่อที่เป็นยางจำพวก nr และก็ท่อที่เป็นยางสังเคราะห์ที่มีความพิเศษในการใช้งานและก็เลือดต่างๆเช่น ท่อที่เป็นยาง nbr ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานทางด้านสารเคมีแล้วก็น้ำมัน รวมทั้งท่ออย่าใช้พิเศษอย่างเช่นท่อที่ทำจากยางซิลิโคน ซึ่งเป็นจำพวกที่สามารถสัมผัสกับของกินได้และก็ยังเป็นประเภทที่ สามารถ ทนไฟได้สูงมีความเป็น ฟู๊ดเกรด

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  : ท่อยางNR /  ท่อยางNBR / ท่อยางEPDM / ท่อยางCR / ท่อยางSilicone / ท่อยางviton / ท่อPVC / ท่อPU / ท่อPTFE / ท่อAluminium

ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น   อุตสาหกรรม

ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ท่อยาง ซิลิโคน กันอุณหภูมิเย็น  : ท่อยางพ่นโฟมล้างรถ / ท่อยางพ่นทราย / ท่อยางพ่นปูนคอนกรีต / ท่อยางพ่นปูนผง / ท่อยางพ่นน้ำยาล้างกระจก / ท่อยางพ่นปูนซีเมน / ท่อยางพ่นหิน / ท่อยางพ่นอเนกประสงค์