logo
  • May 4, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น

ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น

รายละเอียด ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น

ท่อที่เป็นยาง หรือท่อซิลิโคน มีไซส์ให้เลือกรวมทั้งขนาดเยอะที่สุดในประเทศไทย และก็ยังสามารถจะทำตามอย่างแบบอย่างตามสิ่งที่จำเป็นทั้งเรื่องขนาดและก็ไซส์ เส้นผ่าศูนย์กลางมากแค่ไหนความครึ้มแล้วก็คุณลักษณะ ซึ่งพวกเราสามารถจัดรูปแบบการผลิตตามความจำเป็นเพื่อการใช้ได้ทุกแบบอย่าง เพื่อได้ ท่อที่เป็นยางที่มีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งท่อที่เป็นยางซิลิโคนนั้น จะทนความร้อนได้สูงถึง 316 องศาเซลเซียส แล้วก็ยังสามารถเสริมผ้าใบตั้งแต่ 1 ชั้น ใกล้จะถึงชั้นฉันได้

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  : ท่อยางเอ็นอาร์ /  ท่อยางเอ็นบีอาร์ / ท่อยางอีพีดีเอ็ม / ท่อยางซีอาร์ / ท่อยางซิลิโคน / ท่อยางไวตัน / ท่อพีวีซี / ท่อพียู / ท่อเทปล่อน / ท่ออลูมิเนียม

ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น   อุตสาหกรรม

ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ท่อยาง ซิลิโคน ทนอุณหภูมิเย็น  : ท่อยางทนNGV / ท่อยางทนOxygen / ท่อยางทนAcetylene / ท่อยางทนน้ำ / ท่อยางฟู้ดเกรด / ท่อยางFood Grade / ท่อยางสัมผัสอาหาร / ท่อยางFDA APPROVED / ท่อยางFood Contact / ท่อยางทนสารเคมี / ท่อยางทนความร้อน / ท่อยางทนความเย็น