logo
  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ Oven Seals

ซีลตู้อบ Oven Seals

รายละเอียด ซีลตู้อบ Oven Seals

เหตุที่อุตสาหกรรมโรงงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆใช้ชื่อในเฟสอย่างต่อเนื่องจากเพื่อเลือกต้องการเข้าใจถึงคุณสมบัติของซีลยางในการใช้งานว่าลักษณะของ ซีลยาง จะเป็นแบบผลงานไม่ใช่รูปแบบแผ่นยางรวมทั้งเป็นอย่างงั้นยังแบบชมพู่ได้หลักหล่อเลยเขตลักษณะตั้งแต่ซีลปะเก็น ซีลยาโคควายและก็ ซีลยางขอบประตูซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันไปและก็วันพรุ่งเป็นรูปแบบของซีล

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ Oven Seals  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ Oven Seals   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ Oven Seals  :  ยางซีลขอบประตูตู้อบ Neoprene , ยางซีลขอบประตูตู้อบ นีโอพรีน , ซีลขอบประตูตู้อบ , ซีลขอบประตูตู้อบ Square , ซีลขอบประตูตู้อบ ตัว U , ซีลขอบประตูตู้อบ ตัว V , ซีลขอบประตูตู้อบ ตัว P , ซีลขอบประตูตู้อบ ตัว J , ซีลขอบประตูตู้อบ ตัว E , ซีลขอบประตูตู้อบ ตัว D , ซีลขอบประตูตู้อบ ตัว S , ซีลขอบประตูตู้อบ U Profile , ซีลขอบประตูตู้อบ V Profile , ซีลขอบประตูตู้อบ S Profile , ซีลขอบประตูตู้อบ D Profile , ซีลขอบประตูตู้อบ J Profile , ซีลขอบประตูตู้อบ P Profile , ซีลขอบประตูตู้อบ Profile

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ Oven Seals  : ซีลตู้อบเลมอน / ซีลตู้อบแคนตาลูป / ซีลตู้อบลูกชิด / ซีลตู้อบมะละกอ / ซีลตู้อบลำไย / ซีลตู้อบลูกพรุน / ซีลตู้อบมะพร้าว / ซีลตู้อบบ๊วย / ซีลตู้อบลูกท้อ / ซีลตู้อบลูกไหน / ซีลตู้อบบลูเบอรี่