logo
  • September 7, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางขอบประตูตู้อบ ตัว V

ยางขอบประตูตู้อบ ตัว V

รายละเอียด ยางขอบประตูตู้อบ ตัว V

ค้าทางเราที่กำลังรอคอย โรงงานทำยาง ที่พร้อมดำเนินการผลิต จัดทำเพื่อสนองความต้องการอุตสาหกรรมของท่าน ที่จะเรียกหาใช้งาน ด้านยางซิลิโคน silicone Food grade ที่ใช้ในงานที่จะสัมผัสอาหารดี ซึ่ง EUROBER ได้ทำการผลิต จัดเตรียมพร้อมส่ง เพื่อความต้องการ ประเภทของยาง ฟู๊ดเกรด ได้ความไว ในการจัดส่ง ตามที่ลูกค้าต้องการ เร่งรีบจะนำไปใช้ ในงานเพื่อป้องกัน ยางที่ไม่ดี มีสารเคมี ที่สัมผัสอาหารไม่ได้ของทาง อุตสาหกรรม ที่มีการใช้งานด้าน ยาง food grade  ต้องไม่เป็นตัวแพร่สารเคมีในอาหารได้ โดยเด็ดขาด

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ยางขอบประตูตู้อบ ตัว V  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซียางขอบประตูตู้อบ ตัว V   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ยางขอบประตูตู้อบ ตัว V  :  ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ S Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ D Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ J Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ P Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ E Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Oven Door Seals , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Oven Seals , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ โอริ่งคอร์ด , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ O-Ring Cord , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ อีพีดีเอ็ม , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ EPDM , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ทนความร้อน , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ทนความร้อนสูง , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ทนร้อน , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ทนร้อนสูง

การใช้งานด้านอื่นๆ ยางขอบประตูตู้อบ ตัว V  : ซีลยางปั๊มน้ํา / ซีลยางแผ่น / ซีลยางลดเสียง / ยางฟองน้ำ / ซีลตู้อบ / ซีลเตาอบ / ซีลตู้อบผลไม้ / ซีลตู้อบยาง / ซีลตู้อบไม้ / ซีลตู้อบพาย / ซีลตู้อบธัญพืช / ซีลตู้อบสมุนไพร