logo
 • June 21, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on ซีลยางฟู้ดเกรด ตัว S

ซีลยางฟู้ดเกรด ตัว S

ซีลยางฟู้ดเกรด ตัว S

รายละเอียด

การผลิตอาหารเป็นเยี่ยมในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดสูงที่สุดในประเทศ อุตสาหกรรมที่ใช้ในกรรมวิธีการผลิตอาหารมีการควบคุมอย่างมาก คุณภาพของผลิตภัณฑ์ค้ำประกันทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ความปลอดภัยของอาหารจนถึงอายุการเก็บรักษา ยางซีลฟู้ดเกรด จึงเข้ามีบทบาทหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือชิ้นส่วนของวัสดุอุปกรณ์ในเครื่องจักรนั้น ก็เลยทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีสิ่งเจือปน

โปรดติดต่อข้างวิศวกรรมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Phone: 0952068185

Tel: 024446871

ซีลยางฟู้ดเกรด ตัว S

ซีลยางฟู้ดเกรด ตัว S

ยางขอบประตูฟู้ดเกรดอุณหภูมิใช้งาน Operating Temperature Food Grade Door Edge Rubber

 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด -10 องศาเซลเซียสDegree Celsius -10 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด -20 องศาเซลเซียสDegree Celsius -20 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด -30 องศาเซลเซียสDegree Celsius -30 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด -40 องศาเซลเซียสDegree Celsius -40 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด -50 องศาเซลเซียสDegree Celsius -50 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด -60 องศาเซลเซียสDegree Celsius -60 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด -70 องศาเซลเซียสDegree Celsius -70 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด 80 องศาเซลเซียสDegree Celsius 80 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด 100 องศาเซลเซียสDegree Celsius 100 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด 120 องศาเซลเซียสDegree Celsius 120 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด 130 องศาเซลเซียสDegree Celsius 130 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด 160 องศาเซลเซียสDegree Celsius 160 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด 220 องศาเซลเซียสDegree Celsius 220 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด 270 องศาเซลเซียสDegree Celsius 270 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด 280 องศาเซลเซียสDegree Celsius 280 Food Grade Door Edge Rubber
 • ยางขอบประตูฟู้ดเกรด 315 องศาเซลเซียสDegree Celsius 315 Food Grade Door Edge Rubber

ซีลยางฟู้ดเกรด ตัว S

ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่ 

Mobile : 095 – 206 – 8185

Email :contacteurober@gmail.com

เว็บไซต์ : www.eurober.biz

ที่อยู่  22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

ซีลยางฟู้ดเกรด ตัว S