logo
 • July 9, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด ทนความเย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ทนความเย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ทนความเย็น

รายละเอียด

ความปรารถนาสำหรับในการหา เลือกหา สิ่งที่ตอบสนองการใช้งานสำหรับเพื่อการสัมผัสอาหาร ที่ต้องหา แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ใช้งานได้ตรง 100%โดยควรมีความเฉพาะด้านในการใช้งานที่อยากใช้แผ่นยาง ฟู้ดเกรด สัมผัสของกินโดยตรง ทางตรงที่โดนของกินสำหรับการผลิตอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งผู้ประกอบกิจการจะต้องสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร แล้วก็น้ำกิน ที่สัมผัสของกินได้ ไม่ก่อกำเนิด อันตรายต่อผู้บริโภค ครั้งความปลอดภัยจากที่ข้อบังคับได้กำหนด มาตรฐานสำหรับในการทนต่อระบบของการใช้แรงงาน ที่อาจเกิด ภัยไข้ เจ็บ กับผู้ใช้รับประทาน ทำให้รู้สึกไม่มีอันตราย กับขนมขนม ของกิน เพราะว่าผู้ค้าต้องเน้นสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นสำหรับเพื่อการค้า เพื่อลูกค้า แล้วก็เคารพข้อบังคับ

แผ่นฟู้ดเกรด ทนความเย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ทนความเย็น

ยางแผ่นฟู้ดเกรดอุณหภูมิใช้งาน Operating Temperature Food Grade Sheet Rubber

 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -10 องศาเซลเซียสDegree Celsius -10 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -20 องศาเซลเซียสDegree Celsius -20 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -30 องศาเซลเซียสDegree Celsius -30 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -40 องศาเซลเซียสDegree Celsius -40 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -50 องศาเซลเซียสDegree Celsius -50 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -60 องศาเซลเซียสDegree Celsius -60 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -70 องศาเซลเซียสDegree Celsius -70 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 80 องศาเซลเซียสDegree Celsius 80 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 100 องศาเซลเซียสDegree Celsius 100 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 120 องศาเซลเซียสDegree Celsius 120 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 130 องศาเซลเซียสDegree Celsius 130 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 160 องศาเซลเซียสDegree Celsius 160 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 220 องศาเซลเซียสDegree Celsius 220 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 270 องศาเซลเซียสDegree Celsius 270 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 280 องศาเซลเซียสDegree Celsius 280 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 315 องศาเซลเซียสDegree Celsius 315 Food Grade Sheet Rubber

แผ่นฟู้ดเกรด ทนความเย็น

ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่ 

Mobile : 095 – 206 – 8185

Email :contacteurober@gmail.com

เว็บไซต์ : www.eurober.biz

ที่อยู่  22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

แผ่นฟู้ดเกรด ทนความเย็น