logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ ตัว E’

  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ตัว E

ซีลตู้อบ ตัว E

รายละเอียด ซีลตู้อบ ตัว E อุตสาหกรรมแล้วก็ สถานที่ต่างๆจะเรียกการสร้างท่อยางและก็เป็นซีลยาง เฉราะด้าน ต่างๆว่าการไหลยามหรืองานไหลซึ่งเป็นการผลิตยางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับในการผสมสูตรต่างๆแล้วก็เข้าสู่แป้นพิมพ์ ตีออกมาเป็นเส้นก็เลยขึ้นชื่อว่า เป็นการไหลของยาเพื่อทำท่อยางยางและก็ซีลยาง ยางโปรไฟล์ต่างๆในการใช้งานติดตั้งของมุม ต่างๆสำหรับเพื่อการใช้งานจัดตั้งของมุม สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ตัว E  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลตู้อบ ตัว E   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ตัว E  :  ซีลตู้อบ อีพีดีเอ็ม , ซีลตู้อบ EPDM , ซีลตู้อบ ทนความร้อน , ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง , ซีลตู้อบ ทนร้อน , ซีลตู้อบ ทนร้อนสูง ,
Read More