logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร’

  • July 25, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร

ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร

รายละเอียด ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร รับผลิตและก็ออกแบบขึ้นรูปซีลยางโปรไฟล์สำหรับการใช้งานในเรื่องความอยากได้การต่อว่าดขอบประตูและก็เขาเค้าหน้าหรือแม้กระทั้งของรถยนต์ซึ่งซีลยางของเราจะเป็นซีลยางที่มีเกรดคุณภาพตรงตามสิ่งที่มีความต้องการของลูกค้าสำหรับในการใช้งานที่มีส่วนประกอบและก็คุณลักษณะของตัวเนื้อยางอย่างดี สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร  :  ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ฟู้ดเกรด , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Food Grade , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Food Contact , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ สัมผัสอาหาร , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ทนไอน้ำ , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Silicone , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ซิลิโคน , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ CR , ยางฟองน้ำขอบประตูอบ ซีอาร์ ,
Read More