logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ Oven Seals’

  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ Oven Seals

ซีลตู้อบ Oven Seals

รายละเอียด ซีลตู้อบ Oven Seals เหตุที่อุตสาหกรรมโรงงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆใช้ชื่อในเฟสอย่างต่อเนื่องจากเพื่อเลือกต้องการเข้าใจถึงคุณสมบัติของซีลยางในการใช้งานว่าลักษณะของ ซีลยาง จะเป็นแบบผลงานไม่ใช่รูปแบบแผ่นยางรวมทั้งเป็นอย่างงั้นยังแบบชมพู่ได้หลักหล่อเลยเขตลักษณะตั้งแต่ซีลปะเก็น ซีลยาโคควายและก็ ซีลยางขอบประตูซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันไปและก็วันพรุ่งเป็นรูปแบบของซีล สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ Oven Seals  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลตู้อบ Oven Seals   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ Oven Seals  :  ยางซีลขอบประตูตู้อบ Neoprene , ยางซีลขอบประตูตู้อบ นีโอพรีน , ซีลขอบประตูตู้อบ , ซีลขอบประตูตู้อบ Square , ซีลขอบประตูตู้อบ ตัว U , ซีลขอบประตูตู้อบ ตัว V , ซีลขอบประตูตู้อบ ตัว
Read More