logo

Posts Tagged ‘ซีลฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น’

  • June 18, 2018
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

ซีลฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

ซีลฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น รายละเอียด ยางซีล Food Grade เป็นยางที่ไม่มีพิษหรือสารเคมีปนแล้วก็มีตอนการใช้งานในอุณหภูมิที่สูงเหมาะสำหรับใช้ในด้านของกิน และไม่มีสารก่อภูมิแพ้แล้วยังทนต่อเชื้อราแล้วก็น้ำได้ ซึ่งแปลว่าสารอินทรีย์จะไม่ก่อตัวขึ้นบนยาง ยางเกรดของกิน ยังไม่มีกลิ่นและไม่มีรสทำให้ไม่เป็นผลต่อคุณภาพรวมทั้งคุณลักษณะของของกินที่ใช้ เป็นอุปกรณ์ที่ทนและก็เชื่อถือได้ซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สินค้าของพวกเราผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่า ฟู้ดเกรดซีลยาง (Rubber Seals Food Grade) จะทนต่ออุณหภูมิที่สู.ที่สุดแล้วก็จะไม่มีการผุกร่อน เราสามารถค้ำประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นของเราสอดคล้องกับกฎที่ต้องปฏิบัติของ มาตรฐาน Food Grade และก็มีสารที่ผ่านการยืนยันเท่านั้น โปรดติดต่อข้างวิศวกรรมสำหรับรายละเอียดอื่นๆ Phone: 0952068185 Tel: 024446871 ซีลฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น ซีลฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น ยางขอบประตูฟู้ดเกรด ตาม วัตถุดิบFood Grade Door Edge Rubber Material ยางขอบประตูฟู้ดเกรดเอ็นอาร์ NR Food Grade Door Edge Rubber ยางขอบประตูฟู้ดเกรดเอ็นบีอาร์ NBR Food Grade Door Edge Rubber ยางขอบประตูฟู้ดเกรดเอสบีอาร์ SBR Food Grade Door Edge Rubber ยางขอบประตูฟู้ดเกรดอีพีดีเอ็ม EPDM Food Grade Door Edge Rubber ยางขอบประตูฟู้ดเกรดซิลิโคน Silicone / VMQ / MQ Food Grade Door Edge Rubber ยางขอบประตูฟู้ดเกรดไวตัน Viton / FKM / FPM Food Grade Door Edge Rubber ยางขอบประตูฟู้ดเกรดซีอาร์หรือคลอโรพรีนชื่อทางการค้านีโอพรีน CR / Neoprene Food Grade Door Edge Rubber
Read More