logo

Posts Tagged ‘ซีลยางกันลามไฟสินค้า’

  • May 14, 2018
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลยางกันลามไฟสินค้า

ซีลยางกันลามไฟสินค้า

ซีลยางกันลามไฟ(Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94) รายละเอียด ยางฟองน้ำโปรไฟล์คือยางฟองน้ำที่ผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีการเอ็กทรูชั่น ( Extrusion Process) ไหลผ่าน Die Tooling ตามหน้าตัดหรือ Cross Section ที่อยากได้ผิวด้านนอกจะมีลักษณะเป็นผิวเรียบส่วนผิวข้างในจะมีลักษณะเป็นฟองอากาศที่เป็นประจำ. ยางฟองน้ำโปรไฟล์มีนานัปการหน้าตัด ( Cross section ) ได้แก่ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม , ยางฟองน้ำกลม , ท่อยางฟองน้ำ , ยางฟองน้ำ L-shape , ยางฟองน้ำ D -Section , ยางฟองน้ำ U channels เป็นต้น การใช้แรงงานซีลยางฟองน้ำใช้ประโยชน์งานสำหรับซีลนานัปการอุตสาหกรรมอาทิเช่น Building & Construction , Automotive , Food & Beverage , Sport Equipment , Marine หรือแม้แต่เป็นส่วนประกอบเครื่องจักรต่างๆทั้งนี้การเลือกใช้งานสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมก็ยังขึ้นกับวัตถุดิบยางเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้แรงงานแต่ละชนิด. ซีลยางกันลามไฟ(Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94) ซีลยางกันลามไฟสินค้า Product Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟตู้อบไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟห้องอบไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Room Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟเครื่องทำไอน้ำ / สตีม / สตรีม
Read More