logo

Posts Tagged ‘ซีลยางฟู้ดเกรด ห้องแช่แข็ง’

  • June 21, 2018
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลยางฟู้ดเกรด ห้องแช่แข็ง

ซีลยางฟู้ดเกรด ห้องแช่แข็ง

ซีลยางฟู้ดเกรด ห้องแช่แข็ง รายละเอียด การเติบโตของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคใหม่ๆที่ให้บริการ อย่างเช่น กาแฟพิเศษการกรอง รวมทั้งอุปกรณ์อาหารพิเศษอื่นๆซึ่งก่อนหน้านี้เจอได้เฉพาะในครัวหรือร้านอาหารหรือห้องอาหารต่าง ทำให้ความปรารถนาของซีลยาง Food Grade “ปลอดภัยต่อการสัมผัส” กับอาหารหรือน้ำมากขึ้นอย่างมาก ความปรารถนาผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มิได้ จำกัด อยู่ในระบบสาธารณูปโภคน้ำขนาดใหญ่หรือโรงงานดัดแปลงของกิน โปรดติดต่อข้างวิศวกรรมสำหรับรายละเอียดอื่นๆ Phone: 0952068185 Tel: 024446871 ซีลยางฟู้ดเกรด ห้องแช่แข็ง ซีลยางฟู้ดเกรด ห้องแช่แข็ง ซีลขอบประตูฟู้ดเกรด ตาม วัตถุดิบFood Grade Door Edge Seals Material ซีลขอบประตูฟู้ดเกรดเอ็นอาร์ NR Food Grade Door Edge Seals ซีลขอบประตูฟู้ดเกรดเอ็นบีอาร์ NBR Food Grade Door Edge Seals ซีลขอบประตูฟู้ดเกรดเอสบีอาร์ SBR Food Grade Door Edge Seals ซีลขอบประตูฟู้ดเกรดอีพีดีเอ็ม EPDM Food Grade Door Edge Seals ซีลขอบประตูฟู้ดเกรดซิลิโคน Silicone / VMQ / MQ Food Grade Door Edge Seals ซีลขอบประตูฟู้ดเกรดไวตัน Viton / FKM / FPM Food Grade Door Edge Seals ซีลขอบประตูฟู้ดเกรดซีอาร์หรือคลอโรพรีนชื่อทางการค้านีโอพรีน CR / Neoprene Food Grade Door Edge Seals ซีลขอบประตูฟู้ดเกรดทีพีวี TPV / SantopreneFood Grade Door Edge Seals ซีลขอบประตูฟู้ดเกรดซีเอสเอ็มหรือไฮพาลอน
Read More