logo

Posts Tagged ‘ปะเก็น แผ่นยาง EPDM’

  • April 13, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ปะเก็น แผ่นยาง EPDM

ปะเก็น แผ่นยาง EPDM

รายละเอียด ปะเก็น แผ่นยาง EPDM อย่าคิดไปเองว่าแผ่นยางทั่วๆไปใช้งานได้หมด จะดี เพราะความละเอียดของเนื้อยางนั่นแตกต่างกันไป จึงจำเป็นต้องยาง แผ่นยางให้ถูกกับงาน เช่นงานด้านน้ำมัน หรือ มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบในการทำงาน แนะนำได้ เลนว่าจำเป็นต้องได้ ยาง แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำที่มีคุณสมบัติในเรื่องความทนทานต่อ สารเคมี สารละลาย ที่น้ำมันมีในด้วย หากใช้งานได้ไม่ตรงคุณสมบัติ น้ำมันอาจเกิดละลายยาง หรือ ซึมผ่านอาจจะก่อ อันตรายที่เราไม่อาจจะบอกได้ หรือ แก้ไขได้ทัน แผ่นยาง แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำ จึงเหมาะสมเป็นที่สุดในการทำงาน Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ปะเก็น แผ่นยาง EPDM  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ปะเก็น แผ่นยาง EPDM   อุตสาหกรรม ปะเก็น แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ปะเก็น แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ปะเก็น แผ่นยาง EPDM  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ปะเก็น แผ่นยาง
Read More