logo

Posts Tagged ‘แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง’

  • April 13, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง

แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง

รายละเอียด แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง ลูกค้าหลายๆ ท่านต่างให้ความสนใจ และเลือกทางเราในการติดต่อ เพื่อให้เราทำดำเนินการผลิต แผ่นยางลดแรงกระแทกและแผ่นยางแบบชนิดอื่นๆ เพราะความใส่ใจการผลิตตามคุณภาพลักษณะของเนื้อยางที่จะต้องทำให้ตรงตามจริง แบบแผ่นยางลดแรงกระแทกจะต้องไม่มีขั้ว เนื้อยางไม่มีความเป็นพันธะคู่ รูปแบบไม่มีความชัดเจน จึงทนต่อความร้อน สารเคมี เมื่อใช้งานจึงเสื่อมสภาพได้ยาก ทำให้อายุใช้งานได้ยาว Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง   อุตสาหกรรม แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยาง EPDM ทนเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยาง
Read More